Lollipop  oferuje następujące opcje płatności:

Przelew na konto

Workshop Bożena Piotrowska (właściciel konta)

ul. Zagrodowa 9/9, 32-600 Oświęcim

Nr konta: 35 1050 1256 1000 0091 3124 9014

Bank: ING Bank Śląski 

W tytule prosimy podać numer zamówienia. 

Sklep oczekuje na zapłatę przez 3 dni.  Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Sklepu.

Nieopłacone w powyższym terminie zamówienia zostaną anulowane, chyba że indywidualne ustalenia z Klientem stanowią inaczej.